Συνέδριο για τη Νησιωτικότητα και τη Γαλάζια Οικονομία ως Πυλώνα Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Στο Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο «Νησιωτικότητα και Γαλάζια Οικονομία: Πυλώνας Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας», που φιλοξενήθηκε στο…

  • Κατηγορία: Νησια